Site Overlay

Stand Up!

Spotkania Stand Up! to inicjatywa duszpasterska zapoczątkowana we wrześniu 2016 roku jako odpowiedź na słowa papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zachęcał ludzi młodych do wstania z kanapy. Inicjatywa ta ma formę comiesięcznych spotkań modlitewnych odbywających się w różnych parafiach diecezji kaliskiej.

Spotkania Stand Up! obejmują swoim przebiegiem różne formy modlitwy i nauczania Kościoła, które połączone są z nowymi metodami ewangelizacyjnymi. Dają one również możliwość zawarcia nowych znajomości i pielęgnowania istniejących już przyjaźni. Po części modlitewnej uczestnicy udają się na integrację, będącą okazją do rozmów i pogłębiania wzajemnych relacji.

Od września 2016 roku odbyło się wiele spotkań, gromadzących każdorazowo 200-400 ludzi młodych.